Over Manage My Business

Dit platform werd gelanceerd als gevolg van een Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 in verband met het gebruik van tools en digitale processen in het vennootschapsrecht. De richtlijn wou het online oprichten van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid mogelijk maken in alle landen van de EU.

De oprichting van een vennootschap is vandaag mogelijk zonder dat de oprichters fysiek aanwezig zijn of zich moeten registreren bij een notaris of enige andere instantie.

Het platform StartMyBusiness werd dus opgestart waarmee een BV, een NV of een CV kan opgericht worden met de virtuele begeleiding van een notaris.

Andere rechtsvormen kunnen eveneens vanop afstand worden opgericht via videoconferentie met een notaris. De authentieke oprichtingsakte van bepaalde vennootschapsvormen (zoals een BV, NV, CV…), maar ook van een VZW, een IVZW, of een stichting kan zo vanop afstand opgemaakt worden met de tussenkomst van een notaris.

In juni 2023 werd het platform omgevormd en uitgebreid tot Manage My Business. Het platform maakt het voor ondernemers sindsdien mogelijk om – naast de oprichting – ook de statuten van hun vennootschappen online te wijzigen of om de vennootschappen stop te zetten. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat toelaat om alle vennootschapsakten elektronisch te ondertekenen.

Het is belangrijk dat Manage My Business ondernemers de mogelijkheid biedt om vanop afstand (via videoconferentie) het wijzigings- of ontbindingsakte kunnen laten verlijden.

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor