Een onderneming oprichten

Hoe ga ik aan de slag? Welke stappen?

Een onderneming oprichten, gaat gepaard met verschillende stappen. Wil je zelfstandig worden of een vennootschap oprichten? Dan moet je ook rekening houden met formaliteiten.

1

Ondernemingsplan opstellen

In een ondernemingsplan schrijf je neer wat de doelstellingen zijn van je onderneming en hoe je die doelstellingen wil behalen in de toekomst.

2

"Hoe" wil je ondernemen? Laat je adviseren door een notaris en/of een accountant

Ga je voor een éénmanszaak of een vennootschap? Welke vennootschapsvorm kies je?

3

Wat zijn de formaliteiten?

Voor je van start kan gaan, moet je een reeks formaliteiten vervullen. Sommige zijn verbonden aan je zelfstandig statuut, andere hebben te maken met het oprichten van een vennootschap zelf. Ontdek hier alle stappen.

 • Open een bankrekening
 • Stel een financieel plan op of laat er één opstellen
 • Bepaal hoeveel je moet inbrengen en wat
 • Vraag een bankattest aan als je geld inbrengt
 • Bepaal met je notaris welke opties je wil opnemen in je statuten
 • Laat een oprichtingsakte opstellen door je notaris. De notaris zal deze oprichtingsakte registreren en openbaar maken.
 • Meld je aan bij een ondernemingsloket
 • Activeer je btw-nummer
 • Vul je effectenregister in of laat je effectenregister invullen
 • Registreer de begunstigden in het UBO-register
 • Open een bankrekening
 • Bepaal of je iets wil inbrengen en wat
 • Bepaal met je notaris welke opties je wil opnemen in je statuten
 • Laat een oprichtingsakte opstellen door je notaris. De notaris zal deze oprichtingsakte registreren en openbaar maken.
 • Indien je een IVZW opricht moet je een erkenning door de Koning aanvragen
 • Meld je aan bij een ondernemingsloket
 • Activeer je btw-nummer indien je btw-plichtig bent
 • Laat het ledenregister invullen of doe het zelf
 • Registreer de begunstigden in het UBO-register
 • Open een bankrekening
 • Bepaal of je iets wil inbrengen en wat
 • Bepaal met je notaris welke opties je wil opnemen in je statuten
 • Laat een oprichtingsakte opstellen door je notaris. De notaris zal deze oprichtingsakte registreren en openbaar maken.
 • Indien je een stichting van openbaar nut opricht moet je een erkenning door de Koning aanvragen
 • Meld je aan bij een ondernemingsloket
 • Activeer je btw-nummer indien je btw-plichtig bent
 • Registreer de begunstigden in het UBO-register
 • Open een bankrekening
 • Denk aan de nodige getuigschriften, bewijzen, vergunningen en erkenningen
 • Vraag een ondernemingsnummer aan
 • Vraag een btw-nummer aan
 • Sluit jezelf aan bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds
 • Laat je verzekeren
 • Een bankrekening openen
 • Een vast werkadres kiezen van waaruit het bijkantoor zijn activiteiten in België zal uitvoeren
 • Een bevoegde persoon aanstellen die wettelijk gemachtigd is om de vennootschap te binden
 • De volgende documenten neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied het bijkantoor is gevestigd (voor inschrijving in het rechtspersonenregister):
  • De oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de oprichtingsakte en de statuten van de buitenlandse vennootschap;
  • de plaats waar het handelsregister kan worden geraadpleegd en het inschrijvingsnummer van de vennootschap in het register, samen met een certificaat van het register waaruit het bestaan van de vennootschap blijkt;
  • het besluit om het bijkantoor te openen, genomen door het orgaan dat bevoegd is om een dergelijk besluit te nemen in de buitenlandse vennootschap, in overeenstemming met het recht van haar staat. Dit omvat: het adres van het filiaal, de activiteiten van het filiaal, de naam van de vennootschap en de naam van het filiaal als die niet overeenkomt met die van de vennootschap, de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn om de vennootschap ten aanzien van derden te binden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

In sommige gevallen moeten die documenten worden gelegaliseerd.

 • Een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Vraag een btw-nummer aan voor het filiaal
4

Optimaliseer en bescherm je vennootschap

Stap aanbevolen maar niet verplicht

Alle zakelijke activiteiten brengen risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om uw bedrijf, maar ook uw gezin, zoveel mogelijk te beschermen tegen vorderingen van schuldeisers. Met de notaris maakt u afspraken over de beste manier om uw vermogen te beschermen.

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor