Ontbinding en vereffening van een vereniging

Wat zijn de stappen?

Wanneer een vereniging haar activiteit wenst stop te zetten, moet zij overgaan tot haar ontbinding en haar vereffening. Het gaat om twee noodzakelijke stappen. Voor die beslissing is geen verplichte authentieke akte van een notaris vereist, behalve als de vereniging in de vereffeningsfase onroerende goederen moet toekennen.

1

De ontbinding

De ontbinding is de beslissing om de activiteit van de vereniging stop te zetten. Deze beslissing kan in het geval van een vereniging met beperkte duur nog vóór de einddatum van de vereniging genomen worden. Deze ontbinding brengt de facto de vereffening van de vereniging met zich mee.

Welke vormen van ontbinding zijn er?

De ontbinding resulteert uit de wil van haar leden.
De algemene vergadering van een vereniging kan dus beslissen vervroegd een einde te maken aan de vereniging en dit om diverse redenen die al dan niet economisch kunnen zijn.
Als de VZW niet beantwoordt aan de definitie van een grote vereniging, kan zij op ieder moment ontbonden worden door een beraadslaging van de algemene vergadering die onder dezelfde voorwaarden verloopt als die voorzien voor een wijziging van het doel of het belangeloos oogmerk van de vereniging.
Als de VZW beantwoordt aan de definitie van een grote vereniging, moet zij de volgende stappen volgen:
  1. Verslag van het bestuursorgaan
  2. Verslag van een commissaris
  3. Verzendingen van de verslagen naar de leden van de vereniging
  4. Agenda van de algemene vergadering en oproeping
  5. Beslissing van de algemene vergadering, notulen van de algemene vergadering

Dat is het geval wanneer de vereniging voor een beperkte duur werd opgericht en die duur verstreken is of wanneer de statuten van de vereniging een voorwaarde bevatten en die voorwaarde vervuld wordt (bv. de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel).

Een beslissing van de rechtbank van het bedrijf in de vorm van een gerechtelijke ontbinding.

2

De vereffening

De vereffening is de stap die het mogelijk maakt:

  • De activa van de vereniging te gelde te maken (dat kan gebeuren in de vorm van een verkoop van de goederen in het bezit van de vereniging, maar ook door het invorderen van de bedragen die door de schuldenaars aan de vereniging verschuldigd zijn).
  • Over te gaan tot de aanzuivering en de betaling, indien mogelijk, van alle schuldvorderingen van de vereniging.

Aan de stopzetting van een VZW of een IVZW beginnen

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor