Over wat zoek je informatie?

Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden over de oprichting van een stichting of een vereniging, de verschillende ondernemingsvormen en de oprichting van een bijkantoor.

Hoe richt ik een stichting of vereniging op?

Wil je een stichting of een vereniging oprichten? Dan moet je rekening houden met specifieke regels over de oprichters, de statuten, de inbreng… Na het ondertekenen van de oprichtingsakte, moet je ook een aantal formaliteiten vervullen vooraleer je VZW of stichting haar activiteiten kan uitoefenen. Je vindt op deze pagina meer informatie over het oprichten van een vereniging of stichting.

Hoe wil je ondernemen?

Wordt de onderneming uitgeoefend door de natuurlijke persoon alleen (als een “eenmanszaak”) of heb je er belang bij een vennootschapsstructuur op te
zetten? Beide mogelijkheden houden voordelen, risico’s en beperkingen in. Het is daarom cruciaal om je op voorhand te informeren over de toepasselijke regels.
Je vindt op deze pagina meer informatie over de verschillende manieren om te ondernemen.

Hoe richt ik een bijkantoor op?

Een buitenlandse onderneming die geen Belgische rechtspersoon wil oprichten, kan kiezen om een bijkantoor in België te openen. Een bijkantoor is een verlengstuk van een buitenlandse vennootschap, dat op duurzame en regelmatige wijze haar activiteiten uitvoert in België.
Om een bijkantoor op te richten is er geen notariële akte nodig. Toch moet je rekening houden met bepaalde formaliteiten.
Op deze pagina kan je hierover meer informatie vinden.

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor