Wijziging van een onderneming

Diverse omstandigheden (al dan niet vrijwillig) kunnen een vennootschap, een vereniging of een stichting ertoe aanzetten om haar statuten te wijzigen of diverse transacties uit te voeren met het oog op de ontwikkeling van haar activiteiten.

Het kan gaan van het wijzigen van een clausule uit de statuten (procedure van statutenwijziging) tot voorstellen voor fusie, ontbinding of omzetting van de rechtspersoon (procedures waarbij een statutenwijziging ook noodzakelijk is).

Statutenwijzigingen

De statuten vormen de basis voor de oprichtingsakte van een vennootschap, m.a.w. voor het document dat wordt opgesteld bij de oprichting van de vennootschap.  Ze bevatten om zo te zeggen de basisregels van een vennootschap.

De statuten zijn niet onveranderlijk en kunnen worden gewijzigd. Een vennootschap evolueert immers in de loop der jaren. Indien wijzigingen voorzien zijn, moet je de statuten misschien aanpassen. Dat kan zijn omdat je nieuwe activiteiten wil ontwikkelen, het kapitaal of de inbrengen van je vennootschap wil verhogen of de firmanaam wil veranderen.  Om de statuten van een BV, een NV of een CV te wijzigen, moet je een beroep doen op een notaris.  Deze laatste stelt eerst een notariële akte op en laat deze publiceren.

Fusie

Er bestaan twee vormen van fusie:

  • Fusie door opslorping: transactie waarbij één of meerdere vennootschappen ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, hun volledige vermogen, actief en passief, overdragen naar een andere vennootschap, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de begunstigde vennootschap, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één-tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.
  • Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: transactie waarbij meerdere vennootschappen ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, hun volledige vermogen, actief en passief, overdragen naar een nieuwe vennootschap die zij oprichten, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschap, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één-tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit

Splitsing

Bij een splitsing worden een of meer vennootschappen opgesplitst in meerdere vennootschappen.

Er bestaan twee vormen van splitsing:

  • Splitsing door opslorping: transactie waarbij een vennootschap ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen, actief en passief, overdraagt aan meerdere vennootschappen, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de begunstigde vennootschappen van de inbrengen die het gevolg zijn van de splitsing, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één-tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.
  • Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen: transactie waarbij een vennootschap ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen, actief en passief, overdraagt aan meerdere vennootschappen, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één-tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.

Omzetting

Wil je de vorm van je vennootschap wijzigen? Het gaat bijvoorbeeld om de omzetting van je BV in een NV of omgekeerd. In dit geval moet je een aantal formaliteiten nakomen die voorzien zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze procedure voor de omzetting van een vennootschap is gemeenschappelijk voor alle vennootschapsvormen die onderworpen zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name BV, NV, CV, VOF en CommV.  Voor SE en SCE kunnen bepaalde bijkomende regels gelden. Het aannemen van een andere rechtsvorm verandert niets aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap (in haar nieuwe vorm).

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor