Tips voor ondernemers

Een onderneming oprichten, heeft niet alleen gevolgen voor je vermogen en dat van je onderneming. Ook je gezinsleden moeten beschermd worden tegen financiële tegenslag. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe je de oprichting of de wijziging van een onderneming kan kaderen in je leven. De notaris kan je verder begeleiden en adviseren.

Breng je statuten in orde voor 1 januari 2024

Ondernemers hebben tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Je statuten aanpassen is een belangrijk momentum voor je bedrijf. Dankzij de nieuwe regels kunnen heel wat bedrijfsleiders hun onderneming uitbouwen op maat van hun leven.

Vijf voordelen op een rijtje:

  • Met de nieuwe regels kan je kiezen welke dividendrechten je koppelt aan aandelen. Zo kan je het grootste deel van de aandelen aan je kinderen schenken, terwijl je zelf toch het grootste deel van de winst voorbehoudt. Of je kan aan kinderen die actief in het bedrijf werken een ander dividendrecht geven, dan aan kinderen die niet in het bedrijf werken en dus passieve aandeelhouders zijn.
  • De nieuwe regels kunnen duidelijkheid geven ingeval een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen. Worden de statuten niet gewijzigd dan gelden de oude regels: de aandelen zijn onoverdraagbaar tenzij de mede-aandeelhouders hun toestemming geven. De nieuwe regels temperen deze strenge aanpak en maken het mogelijk om in de statuten anders af te spreken en de aandelen vrij overdraagbaar te maken.
  • Een NV kan, in tegenstelling tot vroeger, werken met één bestuurder. Die bestuurder kan via de statuten een eigen bescherming inbouwen met betrekking tot zijn ontslag. Bovendien kunnen de statuten ook een opvolger aanduiden in geval van overlijden.
  • Door de nieuwe regels kunnen professionele vennootschappen zich niet meer organiseren als CV. De CV is vandaag enkel voorbehouden voor de vennootschapsvormen waar het coöperatieve samenwerkingsverband centraal staat. Professionele vennootschappen moeten zich omvormen naar een andere vennootschapsvorm, en de BV is hier het meest voor de hand liggend. Maar niet getreurd: de mogelijkheid om flexibel in en uit de vennootschap te treden geldt nu ook voor de BV. Dit komt tegemoet aan de wensen van vrije beroepers.
  • Een aanpassing van de statuten zorgt er ook voor dat je een deel van het ingebrachte kapitaal kan terugvragen. De BV heeft geen (minimum)kapitaal meer dus zolang er genoeg middelen in de vennootschap blijven om de activiteit op peil te houden, kan je een deel van je onbeschikbare vermogen terug “beschikbaar” maken.

Lees er meer over op notaris.be. Wacht niet te lang om een afspraak te maken met een notariskantoor.

Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken? Denk aan deze tips!

Niet elke ondernemer kan een kantoorruimte of een praktijk huren of kopen. Juist daarom kiezen ondernemers soms om hun beroepsactiviteiten in hun woning uit te oefenen. Maar zelfs wanneer je verkiest om je professionele activiteiten in je woning uit te oefenen, moet je rekening houden met een aantal regels. Lees er hier meer over.

Hoe kan je de volgende generatie betrekken bij je onderneming?

Dankzij de hervormde vennootschapsregels kan je de opvolging van je onderneming nog meer op maat uitwerken. Zo kan je niet alleen aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, maar ook een regeling rond de stemrechten uitwerken. Je moet niet verplicht werken volgens het principe “Eén aandeel, één stem”. Je kan meerdere rechten toekennen aan aandelen, maar je kan ook aandelen hebben zonder stemrecht. Handig voor wie een familiale onderneming op maat wil uitbouwen.

Wie wil genieten van alle mogelijkheden van de nieuwe wetgeving moet wel zijn statuten in die zin aanpassen. Wist je trouwens dat je tegen 1 januari 2024 verplicht bent om je statuten aan te passen aan de nieuwe regelgeving? Een ideaal moment om je statuten goed onder de loep te nemen. Met Manage My Business kan je trouwens online de eerste stappen zetten naar een statutenwijziging.

Meer informatie vind je op www.notaris.be

Een bedrijf overlaten aan de volgende generatie

Wie een bedrijf wil overlaten aan de volgende generatie, kan rekenen op bepaalde gunsttarieven. In Vlaanderen en Brussel kan een familiebedrijf vererfd worden tegen 3% of 7%. Er gelden dan wel specifieke voorwaarden, zowel vóór als na het overlijden. De drie gewestelijke regelingen verschillen deels van elkaar. De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is bovendien zeer complex. Je spreekt hierover best een notaris en eventueel ook een andere expert aan, zoals een boekhouder. Zij kennen alle details en die kunnen heel belangrijk zijn in deze materie. Meer informatie over ondernemen vind je op www.notaris.be

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor