Eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest eenvoudige vorm om te ondernemen. Er bestaan weinig beperkingen wanneer een natuurlijke persoon alleen een economische activiteit wil uitoefenen.

Maar er is wel een keerzijde aan de medaille: ondernemen kan kwalijke gevolgen hebben voor het vermogen van de ondernemer en zelfs voor het vermogen van zijn of haar huwelijkspartner.

Waarom? Omdat schuldeisers geen onderscheid maken tussen het vermogen van de ondernemer en dat van de onderneming zelf. Alles vormt één geheel. Dit noemen we het principe van ‘eenheid van vermogen’. Zijn volledig vermogen, waaronder ook zijn privébezittingen, dient als onderpand voor zijn professionele schulden.

Het principe van “eenheid van vermogen” heeft twee gevolgen :

  • de privéschuldeisers van de ondernemer kunnen altijd hun vordering verhalen op het vermogen van de onderneming.
  • de schulden ontstaan uit de economische activiteiten kunnen altijd verhaald worden op de privé- goederen (woning, meubelen, persoonlijke bankrekeningen) van de ondernemer.

Als de ondernemer gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, al dan niet met een huwelijkscontract, staat bovendien het volledige gemeenschappelijk vermogen borg voor de professionele schulden, dus ook de helft die toebehoort aan de andere partner!

Om een minimale bescherming te voorzien, kunnen zelfstandigen met een eenmanszaak voor een notaris een zogenaamde “verklaring van onbeslagbaarheid” van de gezinswoning afleggen.

Oprichtingsprocedure

Om een eenmanszaak op te starten, moeten je een aantal zaken in orde brengen.

  • Je zal eerst een professionele zichtrekening moeten openen bij de bank.
  • Daarna kan je een ondernemingsnummer aanvragen bij een Ondernemingsloket. Dat is het nummer dat zal worden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Vervolgens kan je je btw-hoedanigheid activeren via het Ondernemingsloket. Zodra het btw-nummer is aangevraagd, kan je starten met je activiteiten.

Daarnaast is een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer vereist in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat bewijs kan worden geleverd door een getuigschrift of aan de hand van relevante praktijkervaring. Voor bepaalde gereglementeerde beroepen moet je bovendien ook een bewijs van beroepsbekwaamheid voorleggen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bv. voor bouwberoepen).

Met dit platform kan je geen eenmanszaak oprichten. Meer informatie vind je op www.notaris.be.

Onderneming stopzetten

Om een eenmanszaak stop te zetten, moet je een aantal stappen nemen om je zelfstandig statuut te beëindigen. 

  • Ten eerste moet de zelfstandige activiteit geschrapt worden uit de Kruispuntbank van Ondernemingen via het ondernemingsloket. 
  • Daarnaast moet je de btw-administratie op de hoogte brengen van de stopzetting.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor