Bijkantoor

Een buitenlandse onderneming die geen Belgische rechtspersoon wil oprichten, kan er ook voor kiezen een bijkantoor in België te openen. Een bijkantoor is een verlengstuk van een buitenlandse vennootschap, dat op duurzame en regelmatige wijze haar activiteiten uitvoert in België. Er is een vaste locatie met een uitrusting van waaruit het bijkantoor haar activiteiten uitoefent. Het bijkantoor heeft een bevoegde persoon die de vennootschap in rechte kan verbinden. Doordat het bijkantoor geen aparte juridische entiteit is, zal de buitenlandse vennootschap aansprakelijk zijn voor alle handelingen gesteld door het bijkantoor.

Registratieprocedure

Aangezien er geen nieuwe Belgische rechtspersoon wordt opgericht, is er geen notariële akte nodig. 

  • Voordat het bijkantoor kan worden geopend, moeten wel bepaalde stukken worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Het bijkantoor zal immers geregistreerd moeten worden in het rechtspersonenregister dat deel uitmaakt van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het gaat met name om stukken en informatie over de buitenlandse vennootschap (naam, rechtsvorm, oprichtingsakte, statuten, enz.) en bepaalde gegevens over het bijkantoor zelf (adres, werkzaamheden, vertegenwoordigers). De stukken die moeten worden neergelegd, verschillen naargelang de buitenlandse vennootschap valt onder het recht van een andere lidstaat van de EU of niet.
  • Na neerlegging van deze informatie zal het bijkantoor een Belgisch ondernemingsnummer verkrijgen. De oprichting zal ook verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor